A A A

Ciężkowicko-Rożnowski PK

Nad Jeziorem
Nad Jeziorem
Jezioro Rożnowskie
Jezioro Rożnowskie
Widok na J. Rożnowskie
Widok na J. Rożnowskie
W Parku Krajobrazowym
W Parku Krajobrazowym

Ciężkowicko- Rożnowski Park Krajobrazowy utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z dn.16 listopada 1995r.Zajmuje 17634ha powierzchni i obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym fragmenty zachodniej części Pogórza Ciężkowickiego, pomiędzy Dunajcem a Białą. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach i „Styr” w Bieśniku (gmina Zakliczyn) , w projektowanej nowosądeckiej części parku „Diable Skały”. W krajobrazie parku dominują dwa równoległe do siebie ciągi wzgórz pomiędzy Dunajcem a Białą, w których najwyższe szczyty osiągają ok. 500 m. n .p.m.
Park położony w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego na terenie gmin: Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski i Zakliczyn.


Proponowane wycieczki:

*piesze:
Paleśnica – przejście do Schroniska na Jamnej – przejście piesze do rezerwatu Diable Skały na Bukowcu - zwiedzanie Cerkwi łemkowskiej z 1802r przeniesionej z Kamiannej (czas ok. 5-7 godzin z pobytem w schronisku)
Paleśnica - przejscie do schroniska na Jamnej – zejście do Jastrzębiej (zwiedzanie drewnianego kościoła oraz Izby regionalnej „Grociarnia” (czas około 5-7 godzin z pobytem w schronisku)

*Objazdowo - piesza przez PK Ciężkowicko-Rożnowski:
Ciężkowice (zabytkowa zabudowa) - Muzeum Przyrodnicze - Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” (czas około 5-7 godzin)

 

Cena i szegóły do uzgodnienia telefonicznie lub meilowo:

 

przewodnicytarnow@gmail.com

 

kom: 601 413 439