A A A

Trasa geoturystyczna

PRZEŁOM DUNAJCA, SZCZAWNICA I GÓRA BRYJARKA

 

 

GŁÓWNE PUNKTY TRASY:

1. Rygle Sokolicy - odsłonięcie wapieni

2. Hukowa Skala

3. Pawilon Pienińskiego Parku Narodowego

4. Grota Zyblikiewicza - zjawisko krasowe

5. Odsłonięcie piaskowców z Jarmuty

6. Skałka Kotuńka zbudowana z wapienia szarego 

7. Park Dolny z ujęciem źródła “Wanda”

8. Zabytki przy ulicy Głównej wraz ze źródłem “Szymon”

9. Ulica Zdrojowa wraz z Nową Pijalnią wody mineralnej "Magdalena”

10. Plac Dietla i Muzeum Pienińskie

11. Nieczynny kamieniołom andezytów

12. Bryjarka Mt. i gołoborze andezytów

 

Planowana trasa charakteryzuje się średnim stopniem trudności. Najwyższym punktem jest Góra Bryjarka (678m n.p.m.) natomiast najniższym most na Grajcarku, który położony jest w Szczawnicy na wysokości 430m n.p.m. Podczas naszego spaceru będziemy mieć niezwykłą okazję, by podziwiać skały budujące Pieniński Pas Skałkowy (pionowe fałdy wapieni krynoidowych i wapieni z czertami) oraz odsłonięcia w obrębie Beskidu Sądeckiego (gołoborze andezytów i nieczynny kamieniołom; piaskowce i zlepieńce), które posiadają zróżnicowaną i ciekawą strukturę oraz teksturę. Będziemy mieli także okazję poznać historię powstania Przełomu Dunajca, który jest jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych całego regionu. Następnym równie ważnym i interesującym punktem na trasie będzie Góra Bryjarka, w której miejscu w miocenie swą działalność silnie zaznaczyły liczne wulkany. Następnie obrana trasa poprowadzi nas po obszarze Jednostki Magurskiej, która zbudowana jest z fliszu karpackiego - gł. z piaskowców, margli i zlepieńców. Będziemy kontynuować naszą wycieczkę aż do szczytu Bryjarki, z której podziwiać można przepiękną panoramę na całe uzdrowisko wraz z pobliską wsią - Szalchtową i Małymi Pieninami. Cała trasa zajmie nam ok. 4 godzin, a dodatkowo może ona być kontynuowana przez słynny spływ Przełomem Dunajca na tratwach, co zaliczyć można do wspaniałych przeżyć. Możemy zapewnić Państwu także transport z dowolnego miasta w Polsce. Gorąco polecamy tę wyjątkową trasę, która zapewni nie tylko wrażeń estetycznych ale pozwoli także zapoznać się z budową geologiczną regionu.

 

Zagadnienia z dziedziny geologii, które są poruszane w trakcie wycieczki:
*powstanie Karpat i w tym także Pienińskiego Pasa Skałkowego
*Ocean Tetydy
*wulkanizm w Miocenie
*różnice i granica między Pieninami a Beskidem Sądeckim

*obserwacja form występowania skał w przyrodzie
*geneza i skład wód mineralnych w Szczawnicy
*zjawiska krasowe - obserwacja i ich powstawanie

 

Cena zawiera: obiad w restauracji, ubezpieczenie NW, opiekę pilota i przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.


Cena od osoby przy:
min 30 os + 2 gratisy dla opiekunów = 52zł
min 42 os + 2 gratisy dla opiekunów = 44zł